Autor widmo a zawodowy copywriter – czy to ten sam zawód?

Autor widmo a zawodowy copywriter – czy to ten sam zawód? Choć obie nazwy dla przeciętnego odbiorcy nie zaznajomionego z branżowym nazewnictwem mogą brzmieć dość egzotycznie, to ich tłumaczenie jest bezproblemowe. Ghostwriter to tak zwany autor widmo. Po otrzymaniu wynagrodzenia zrzeka się wszelkich praw do swoich dzieł i pozostaje anonimowy. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku…